زیرنویس ناروتو

دانلود کامل انمیه ناروتو شیپودن از قسمت 1 تا 69

دانلود کامل انیمه نارتو شیپودن از قسمت های ۱ تا ۶۹

07/31/08 Episode 068 - 069 Dattebayo 4946 8.2
07/24/08 Episode 067 Dattebayo 6163 7.0
07/10/08 Episode 066 Dattebayo 8184 7.6
07/07/08 Episode 064 - 065 Dattebayo 8438 7.6
06/20/08 Episode 063 Dattebayo 15518 4.9
06/05/08 Episode 062 Dattebayo 11495 6.5
05/29/08 Episode 061 Dattebayo 10172 8.0
05/22/08 Episode 060 Dattebayo 10188 7.3
05/15/08 Episode 059 Dattebayo 10536 8.5
05/08/08 Episode 057 - 058 Dattebayo 9842 7.5
05/08/08 Episode 057 - 058 Dattebayo 3390 8.4
04/24/08 Episode 056 Dattebayo 13217 6.4
04/17/08 Episode 055 Dattebayo 12802 7.3
04/06/08 Episode 054 Dattebayo 12673 5.2
04/04/08 Episode 053 Dattebayo 10919 7.2
04/04/08 Episode 053 Dattebayo 2591 5.7
03/21/08 Episode 051 - 052 Dattebayo 14196 6.8
03/13/08 Episode 050 Dattebayo 11808 5.5
03/06/08 Episode 049 Dattebayo 11624 7.1
02/28/08 Episode 048 Dattebayo 11576 -0.3
02/14/08 Episode 047 Dattebayo 13731 5.0
02/07/08 Episode 046 Dattebayo 13126 9.9
02/01/08 Episode 045 Dattebayo 12027 9.9
01/24/08 Episode 044 Dattebayo 14767 9.9
01/17/08 Episode 043 Dattebayo 17492 9.0
01/10/08 Episode 042 Dattebayo 13593 7.9
01/10/08 Episode 042 Dattebayo 2731 7.6
12/20/07 Episode 040 - 041 Dattebayo 17630 6.8
12/13/07 Episode 039 Dattebayo 14523 7.7
12/06/07 Episode 038 Dattebayo 13812 7.1
11/29/07 Episode 036 - 037 Dattebayo 15380 6.9
11/22/07 Episode 035 Dattebayo 14611 8.5
11/15/07 Episode 034 Dattebayo 15141 7.4
11/08/07 Episode 033 Dattebayo 14451 7.1
11/08/07 Episode 033 Dattebayo 3357 7.8
10/25/07 Episode 032 Dattebayo 15884 5.9
10/18/07 Episode 031 Dattebayo 13833 6.1
10/18/07 Episode 031 Dattebayo 5688 7.1
09/28/07 Episode 029 - 030 Dattebayo 19724 8.0
09/13/07 Episode 028 Dattebayo 17858 8.4
08/30/07 Episode 027 Dattebayo 18897 6.9
08/23/07 Episode 026 Dattebayo 16830 8.4
08/16/07 Episode 025 Dattebayo 17112 7.3
08/09/07 Episode 024 Dattebayo 17368 7.0
08/02/07 Episode 022 - 023 Dattebayo 19142 8.6
07/26/07 Episode 021 Dattebayo 16187 7.6
07/20/07 Episode 020 Dattebayo 17469 8.5
07/05/07 Episode 019 Dattebayo 17903 5.5
06/21/07 Episode 018 Dattebayo 18478 7.5
06/07/07 Episode 017 Dattebayo 19459 5.6
05/31/07 Episode 016 Dattebayo 18559 7.7
05/24/07 Episode 015 Dattebayo 18513 7.0
05/17/07 Episode 014 Dattebayo 19507 6.0
05/10/07 Episode 013 Dattebayo 19898 5.5
05/03/07 Episode 012 Dattebayo 20179 7.2
04/26/07 Episode 011 Dattebayo 39778 8.2
04/19/07 Episode 010 Dattebayo 22265 8.2
04/13/07 Episode 008 - 009 Dattebayo 25917 7.1
03/29/07 Episode 006 - 007 Dattebayo 23123 8.7
03/15/07 Episode 005 Dattebayo 21773 5.8
03/01/07 Episode 004 Dattebayo 21831 8.1
02/23/07 Episode 003 Dattebayo 23353 7.3
02/17/07 Episode 001 - 002 Dattebayo 29725 8.5

فقط باید توی سایت عضو بشید

دانلود کامل انمیه ناروتو شیپودن  انمیه ناروتو شیپودن انمیه ناروتو شیپودن

انمیه ناروتو شیپودن ناروتو  دانلود انیمه   دانلود انیمه   ناروتو شیپودن

انمیه ناروتو شیپودن ناروتو    دانلود انیمه   دانلود انیمه  ناروتو شیپودن

انمیه ناروتو شیپودن ناروتو   دانلود انیمه  دانلود انیمه ناروتو شیپودن

انمیه ناروتو شیپودن ناروتو   دانلود انیمه  دانلود انیمه ناروتو شیپودن

انمیه ناروتو شیپودن ناروتو   دانلود انیمه  دانلود انیمه ناروتو شیپودن

انمیه ناروتو شیپودن  ناروتو   دانلود انیمه  دانلود انیمه ناروتو شیپودن

+ نوشته شده در  یکشنبه سیزدهم مرداد 1387ساعت 6:57  توسط Naruto  | 

دانلود انیمه ناروتو شیپودن قسمت های 6 تا 12

قسمت های ۶ تا ۱۲ ناروتو شیپودن با زیرنویس انگلیسی ( انیمه)

Naruto Shippuuden 006-007 English Subtittles

http://www.mininova.org/tor/694434

Total size: 353 MB 

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه نوزدهم تیر 1387ساعت 14:27  توسط Naruto  | 

دانلود انیمه ناروتو شیپودن قسمت های 1 تا 5

قسمت های 1 تا 5  ناروتو شیپودن با زیرنویس انگلیسی

Naruto Shippuuden 001-002 English Subtittles

http://www.mininova.org/tor/694376   

Total size: 275  MB 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه نوزدهم تیر 1387ساعت 14:7  توسط Naruto  |